Профілактичні засоби для вимені та копит від АміраХімПром

ЭФЕКТИВНА гігієна – якісне молоко Зміни в складі молока (зменшення вмісту кальція, фосфора, білку, жиру і збільшення вмісту натрія) погіршують його якість. Присутність залишків препаратів в молоці, погіршує процес виробництва ... [Подробней]

Лейкоз у коров

lejkoz-u-korov-statja-vetlikar-com
Среди инфекционных болезней КРС лейкоз очень распространён. Данный вирус характеризуется тем, что его довольно трудно распознать на начальных стадиях. Конечная же стадия (терминальная) не дает шансов на выживание. Лейкоз крупного ... [Подробней]

Эндометриты у коров

jendometrity-u-korov-statja-banner-vetlikar
Среди множества акушерско-гинекологических заболеваний КРС хотелось бы выделить такой, часто встречающийся недуг, как эндометрит. Что он собой представляет? Эндометрит – это воспаление внутреннего слизистого слоя матки. Изредка болезнь протекает в ... [Подробней]

Опасность микотоксинов в животноводстве

mikotoksiny-vred-vetlikar
Микотоксины –  что это «Плесневые» грибы (микромицеты) играют в экосистемах роль симбионтов, редуцентов и паразитов. В ходе приспособления к такому способу существования они выработали ряд особенностей, одной из которых является ... [Подробней]

Індекс плодючості свиноматок: вплив бутафосфану і ціанокобаламіну

Відновлення репродуктивної функції свиноматок після відлучення поросят залежить від низки факторів: генетичних; ветеринарних; технологічних. У разі дії генетичних факторів ми стикаємося з генетично зумовленою тенденцією до зниженої або підвищеної резистентності організму до різних умов … [Подробней]

Небезпечні трансмісивні захворювання худоби в Європі, що переносяться двокрилими

На сьогодні епізоотичний стан в Європі щодо небезпечних трансмісивних захворювань худоби все ще залишається напруженим. Сприяють їхньому поширенню чимало факторів: неімунне поголів’я жуйних тварин та різновидові популяції кровосисних комах — переносників інфекції, які не контролюються … [Подробней]

Проект «Відроджене скотарство»

В агропідприємствах вироблено лише 4,6 млн. т молока, решту — в селянських господарствах. У порівнянні з показниками 1990 року в господарствах усіх форм власності виробництво молока зменшилось у 2,2, а … [Подробней]

Морфологические показатели у телят, полученые от матерей

Галин Х.Х., Хаерзаманов В.Р., Хабиров А.Ф. В результате длительной целенаправленной работы по совершенствованию генофонда симментальского скота в условиях степной зоны зауральских районов Башкортостана был создан тип коров с достаточно высокими … [Подробней]

Стресс-синдромы у свиней: PSS и MHS

Кто бы мог подумать, что свиньи относятся к числу самых понятливых животных? Тем не менее, во время исследований способности животных к обучению свиньи намного опережали собак. Ещё в начале ХХ … [Подробней]